Beste collega’s van Proscoop,

Een nieuw jaar met nieuwe kansen om die zorg te verdraaien. Maar hoe dan? Het is nog niet zo eenvoudig. Het vraagt anders denken en anders doen. Transformeren doe je van mens tot systeem. Taal kan daar een belangrijke rol in spelen.. taal om je op een andere gedachten te brengen. Om hier invulling aan te geven hebben we Merel Morre (voormalig stadsdichteres van de gemeente Eindhoven) gevraagd een aantal quotes te maken om ons te prikkelen en op andere gedachten te brengen met een lach op ons gezicht. Bedoeld ook om het gesprek over aan te gaan met al die organisaties die we ondersteunen, begeleiden en adviseren. En om het vlammetje te doen ontsteken om het anders te gaan doen. De (kaarten met) spreuken kunnen worden uitgedeeld, worden opgehangen en gebruikt in presentaties, rapporten en onder e-mails.

Bij vraag zullen we ze ook op posterformaat laten drukken voor in teamkamers en eventueel ook in wachtkamers? We hebben 11 quotes laten maken en dus voor bijna iedere maand (zomer juli/augustus) een quote om in 2019 blijvend aandacht te hebben voor het anders denken en anders doen. Ook zo’n Zin in het nieuwe jaar?!

Hartelijke groet Chantal

Visit Us On TwitterVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram