Header logo Anders Gezond
Header logo Anders Gezond
Header logo Anders Gezond

Anders Gezond  bestaat al 10 jaar

Hoe het ooit begon…

In 2012 heb ik ‘Anders Gezond’ ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. ‘Anders’ omdat ik geloof dat we gezondheid anders moeten gaan bereiken. En ik het als creatieve beeld- en conceptdenker graag ook anders aanpak. In 2014 nadat ik mijn boek ‘Gezond centraal opschudding in de gezondheidszorg’ heb uitgebracht, werd ik steeds vaker gevraagd om iets te komen vertellen over dat boek en ook over het allereerste netwerk Positieve Gezondheid in de Noordelijke Maasvallei dat ik heb opgezet en waar ik 4,5 jaar lang de trekker van ben geweest. Bij die rol hoorde ook het ontwikkelen en organiseren van de sessies over Positieve Gezondheid in de huisartsenpraktijk en -groep van huisarts Hans Peter Jung. En dat heeft ertoe geleid dat ik eind 2016 volledig als zelfstandige aan de slag ben gegaan.

Voorbeeld: 10 jaar geleden heb ik in de Noordelijke Maasvallei het eerste netwerk Positieve Gezondheid geïnitieerd. En heb ik samen met Hans Peter Jung, huisarts uit Afferden, gepionierd door sessies te organiseren met als doel te kijken wat gezond centraal stellen betekent voor verschillende NHG-praktijkvoeringsonderdelen. De andere aanpak blijkt te werken en zorgt voor een opschudding in de gezondheidszorg.

https://www.skipr.nl/nieuws/vgz-zet-succesproject-huisartsen-op-pauze/

Chantal onder boom

Mooi om te merken dat er echt een enorme opschudding gaande is in de gezondheidszorg. De twee transformaties die ook expliciet beschreven staan in ‘Gezond centraal’, zijn het onderwerp van gesprek in de media. Zo is niet ziekte maar Positieve Gezondheid het vertrekpunt aan het worden. De wet-, regelgeving en protocollen zijn niet langer leidend. Juist de mens en de bedoeling staan meer centraal. Bijzonder om te merken wat er al allemaal veranderd is de afgelopen jaren. Echter ik geloof dat we nog een stap verder moeten gaan. Preventie is het voorkomen van problemen en ziekten die we niet willen. Hoe kunnen we nu meer gaan kijken naar perspectieven? Waar willen we naar toe? Hoe ziet een Positief Gezond leven er voor iedereen uit? Hoe kunnen we groeien en bloeien? Wat is er dan wanneer nodig?

Anders denken en anders doen
Wanneer je denkt vanuit de mens, Positieve Gezondheid en perspectieven, dan vraagt dat ook anders doen. Het betekent in eerste instantie een ander gesprek voeren met je zelf, je collega of een cliënt. En tijdens dat andere gesprek wordt er naast problemen, ook vooral gekeken naar perspectieven. Wat valt je op aan je web? Wat vind je belangrijk? Wat zou je willen veranderen? Maar ook waar wil je meer van. En wanneer je dat doet, betekent dit vervolgens ook anders handelen, en een ander aanbod. Als uit dat gesprek bijvoorbeeld komt dat je graag meer sociale contacten zou willen, dan kun je dit niet behandelen door CURE, dan heb je het ook niet over het voorkomen van ziekten en problemen (Preventie),
maar dan gaat het over het creëren van een gezonde en sociale basis (CORE) of het promoten daarvan (Promotie). Een mooi ander aanbod dat daarbij past, kan zijn Welzijn Op Recept, idealiter komen mensen zelf tot de conclusie om bijvoorbeeld vaker met vrienden af te spreken. Gezond zijn en blijven gaat over normaliseren. En een fijn leven proberen te leiden.

We zijn er nog niet, maar zijn wel op de goede weg! Er gebeurt al enorm veel moois!

voorbij de kwaal, het echte verhaal

-Door Merel Morre voor Proscoop i.s.m. Chantal Walg-

10 jaar Anders Gezond

perspectief
dan moet je wel dezelfde kant op blijven kijken

-Door Merel Morre voor Anders Gezond-

perspectief
dan moet je wel dezelfde kant op blijven kijken

-Door Merel Morre voor Anders Gezond-

Mijn bijdrage aan anders denken en anders doen

Missie

Mijn droom is om een bijdrage te leveren aan het verdraaien van de gezondheidszorg. Een gezondheidszorg die niet alleen bezig is met problemen, ziekten en beperkingen maar een gezondheidszorg waarbij de focus ligt op de mens, gezondheid en perspectieven. Waar willen we naar toe? En wat kunnen we doen en hebben we nodig om een fijn Positief Gezond leven te leiden? Veel gezondheidsproblemen worden immers veroorzaakt door sociale, financiële en fysieke factoren. Dit vraagt om een cultuurverandering zowel binnen als buiten de gezondheidszorg. Het vraagt om een verandering van gedrag, van anders denken en anders doen.
Chantal Walg

Voorbeeld: een wijkverpleegkundige die samen met haar team ‘een antwoord’ geeft op dat wat een eenzame, wat sombere dame aangeeft. Zij houdt van honden, wil er zelf geen meer fulltime verzorgen maar hier ligt nog steeds haar passie. Het team komt tegemoet aan de behoeften van deze mevrouw door hun eigen hond mee te nemen tijdens hun avonddienst en die hond een paar uur bij de betreffende mevrouw achter te laten.

Visie

Graag wil ik op een andere creatieve wijze mijn steentje bijdragen door mensen te inspireren om anders te denken en anders te doen. Dit doe ik door uit te zoomen en weer in te zoomen naar dat wat we er al is, wat er nodig is en wat zij zelf kunnen doen. Ik haal de gemene delers uit de grote beweging die gaande is en probeer de werkwijzen waar meegewerkt wordt, waar mogelijk, te verbinden.

Kennis

Als verpleegkundige en gezondheidswetenschapper heb ik naast kennis over ziekte en zorg ook veel kennis over gezondheid & gedrag. Dus niet alleen pathogenese (ziekteleer), maar ook salutogenese (gezondheidsleer). De laatste tijd ben ik veel bezig met cultuurverandering, het oplossingsgerichte en waarderende werken. Ik geloof dat er veel mooie bestaande werkwijzen zijn die bijdragen aan de beweging van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag tot zelfs mens en maatschappij. En ik besef me tegelijkertijd dat kennis hebben alleen niet zaligmakend is. Onze voortdurend veranderende samenleving vraagt een flexibele, open en veerkrachtige houding van ons allemaal. Het even niet-weten hoort daar ook bij, evenals het verbinden van dat wat er al is. Samen kunnen we de puzzel leggen. Dit is precies wat ik graag doe, samen ontdekken wat er (nog meer) is, waar je naar toe wilt en wat daar voor nodig is. Het onvoorspelbare houdt me scherp, nieuwsgierig, kritisch en nederig. Graag ga ik met mijn opdrachtgevers samen op ontdekkingsreis om een eigen route en reis uit te stippelen en nieuwe plekken te ontdekken.

Vaardigheden

De afgelopen jaren wordt steeds duidelijker waar mijn kracht ligt. Vaak in de rol van inspirator, ontwikkelaar, improvisator en innovator. Ik zie mezelf als een grondbewerker die zaait, nog een beetje bewatert zo nu en dan en vervolgens kijkt waar, als er dan bloemen bloeien, weer kruisbestuiving kan plaatsvinden. Wanneer ik terugkijk op hetgeen ik tot nu toe gedaan heb in mijn (werkende) leven, dan zie ik een rode draad in activiteiten die mij goed liggen, die me energie geven en waar ik positieve feedback op krijg van anderen, namelijk: Beeld-, concept en creatief denken; Buiten de gebaande paden gaan; Complexe situaties vereenvoudigen; Ideeën vormgeven; Inspireren en enthousiasmeren; Innoveren; Organiseren van bijeenkomsten; Toepassen van theorieën en methodieken; Uit- en inzoomen; Vertalen van denken naar doen; Vinden en verbinden van mensen en verschillende soorten sessies geven die gaan over inspireren, dromen, waarden, kwaliteiten, werken, samenwerken, ont-moeten, transformeren,etc.

Nieuwsgierig geworden? Ik geloof in maatwerk! Neem gerust contact op!

Opdrachtgevers door heel Nederland

Ik werk voor veel verschillende organisaties; van gemeenten, welzijnsorganisaties, eerstelijnsorganisaties, gezondheidscentra, ziekenhuizen, verpleeghuizen tot stichtingen en het onderwijs.

Anders Gezond werkt vanuit Arnhem door heel Nederland. Daar waar ik de beweging een stapje verder kan brengen en van toegevoegde waarde kan zijn, daar kom ik met plezier. Door op veel verschillende plekken mijn bijdrage te leveren, kan ik mijn rol als verbinder en kruisbestuiver goed uitvoeren.

durven is je evenwicht verliezen
niet durven is uiteindelijk jezelf verliezen

Søren Kierkegaard

Visit Us On TwitterVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram