Header logo Anders Gezond
Header logo Anders Gezond
Header logo Anders Gezond

Anders denken en anders doen = Transformeren

Transformeren dat gaat over anders denken en anders doen. Vaak zijn we wel geïnspireerd, denken we wel anders maar doen we het nog niet anders, soms zijn we al wel anders aan het doen, maar nog niet vanuit een ‘andersdenkrichting’. Wanneer dit wel gebeurt, dan vindt er transformatie plaats.  Om dit te operationaliseren gebruik ik de niveaus van veranderen van Bateson en Dilts. En die niveaus heb ik vertaald in werkwoorden. Anders denken gaat over waar sta je voor (missie), wat wil je (visie), wat waardeer je (waarden) en wat weet je (kennis). Anders doen over wat kun je (vaardigheden), hoe werk je, hoe werk je samen, hoe organiseer je, hoe bestuur je, hoe financier je en hoe verantwoord je. En daarbij komen ook nog anders zijn en anders voelen. Wie wil je zijn als mens en als professional en in hoeverre laat jij je leiden door je intuïtie? Deze elementen neem ik mee in de verschillende sessies en trajecten die ik doe.

Transformeren

Intuïtie is een heilige gave
en de ratio een trouwe dienaar daarvan.
Onze samenleving eert de dienaar en vergeet de gave!

Albert Einstein

Voorbeelden bijdragen Anders Gezond

De afgelopen jaren heb ik zowel in de praktijk, het beleid, het onderzoek als in het onderwijs gewerkt.  Soms ging het om kortdurende eenmalige sessies en soms waren het wat langere trajecten.

Proscoop

Bij de Regionale Ondersteunings Structuur ROS Proscoop heb ik de afgelopen vijf jaar veel verschillende activiteiten georganiseerd in de gehele regio, van inspiratie-, werk- tot netwerksessies, challenges, een inspiratietoer en allerhande andere activiteiten. Ook heb ik meegedacht over (interne) beleidsvraagstukken. Daarnaast ben ik betrokken geweest bij het ontwikkelen van spreuken, wandelingen en de theatervoorstelling die nu als ‘Dromen vangen’ door het land reist. Nieuwsgierig geworden naar wat precies, vraag dan het rapport aan via deze link.

Chantal Walg - Anders Gezond

Universiteit Maastricht

Evaluatie-onderzoek naar ‘Alles is Gezondheid’
Net voor de zomer heb ik mijn bijdrage aan de evaluatie van ‘Alles is Gezondheid’ afgerond. Een onderzoek dat uitgevoerd is door de Universiteit Maastricht in opdracht van ZonMw. Negen maanden lang, eerst 1 dag en later 2 dagen in de week heb ik gewerkt aan diverse casussen en de verdere ontwikkeling van het ‘VICtory’-model. De Gezonde Basisschool van de Toekomst, De Noordelijke Maasvallei (waar ik ooit 10 jaar geleden startte met het netwerk Positieve Gezondheid), het Care Innovation Center West-Brabant waren drie van de zes casussen die bevraagd en verwerkt moesten worden aan de hand van het ‘VICtory’-model.

‘… en ik heb heel veel gehad aan de belangrijke bijdragen van Chantal aan de dialoogsessies, prachtig vormgegeven, de vele gesprekken met inzichten uit haar praktijk die mij scherp hielden, en de inhoudelijke case rapportages en updates, waar ik zelf geen tijd meer voor had.’
Marleen Bekker (Projectcoördinator Evaluatie ‘Alles is Gezondheid’)

tast af
tast door
tast core

Visit Us On TwitterVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram