De gemeenten Aa en Hunze, Coevorden en Hardenberg werken samen om het gedachtegoed van positieve gezondheid te verspreiden. De kern van positieve gezondheid is dat gezondheid meer is dan de afwezigheid van ziekte. Deze theorie leidt tot een andere kijk op gezondheid. Uitgaan van wat iemand wel kan in plaats van de nadruk leggen op beperkingen. Maar ook kijken naar achterliggende problemen. Afgelopen najaar zijn we begonnen met inspiratiesessies voor de kernteams ouderen en jeugd rond de huisartsenpraktijken. Deelnemers van de sessies waren medewerkers van thuiszorgorganisaties, Attenta, Impuls en van de huisartsenpraktijk.

Lees het hele artikel hier!

Visit Us On TwitterVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram