Afgelopen week ging ik terug naar een bijeenkomst van het netwerk positieve gezondheid Noordelijke Maasvallei. Daar waar ik 4,5 jaar geleden ‘een gezond centraal zaadje’ plantte. Terug om iedereen weer even te zien, te spreken en te vertellen wat ik de afgelopen maanden als zelfstandige heb gedaan.

Na 4,5 jaar heb ik het netwerk en de regio verlaten om op andere plekken in het land te inspireren en te transformeren. Een hele goede stap die me weer verder heeft doen groeien en bloeien. Ruimte en vrijheid om creatief en innovatief te zijn. Verbinding te zoeken met onverwachte nieuwe partners door het hele land is wat het me gebracht heeft. Af en toe noem ik mezelf een zoemende bij, die inspiratie en ideeën overbrengt van de ene naar de andere plek in het land; van netwerken, gezondheidscentra, organisaties, professionals tot burgers. En daarnaast gelukkig ook een bezige bij! Er is en blijft genoeg te doen… naast inspiratie draag ik ook steeds meer bij aan transformatie. Het belang van bijen wordt steeds meer gezien.

Eigenlijk kan je zeggen dat ik de afgelopen maanden zelf ook een transformatieproces heb doorgemaakt; van durven, loslaten, verbinden, experimenteren, reflecteren en leren… iedere dag weer.

Inspireren, voor een groep staan, is jezelf laten zien, je kwetsbaar opstellen, buiten je comfortzone gaan en iedere keer iets verder stretchen. Twee jaar geleden sliep ik slechter wanneer ik voor een grote groep een verhaal moest houden, nu heb ik er zin in, ben ik benieuwd naar de reacties en de feedback, om zo weer te leren. Er durven zijn met mijn eigen kennis, ideeën en ervaringen, loslaten van mijn ‘eigen houvast’, me verbinden met iedere keer weer nieuwe mensen. Experimenteren met allerlei verschillende werkvormen, workshops, trainingen en daarop weer reflecteren met de lieve mensen om heen, maakt dat ik iedere dag leer, groei en bloei!

Groeien en bloeien dat is ook mijn wens voor de anderen. In mijn boek ‘Gezond centraal’ heb ik twee transformaties expliciet  beschreven, die van niet ziekte maar gezondheid als vertrekpunt nemen en je niet laten leiden door het systeem, maar door de bedoeling. De afgelopen jaren heb ik ervaring opgedaan met wat het betekent om daar mee aan de slag te gaan. En heb ik gemerkt dat er in dat transformatieproces van anders denken naar anders doen veel meer elementen nodig zijn.

  • Er zijn gezondheidscentra waar het nieuwe concept van gezondheid direct is meegenomen in een nieuwe missie en visie en zelfs de fysieke ruimte voor alle netwerkpartners op die manier is ingericht.
  • Er zijn ook organisaties waar men heel enthousiast begint met transformeren maar waar men uiteindelijk toch nog niet een volledige vertaalslag durft te maken van denken naar doen, van waarden naar randvoorwaarden. Eigen regie voor klant, betekent eigenaarschap bij professionals en vertrouwen en loslaten bij managers.
  • Soms wil een organisatie een bepaalde activiteit of methode leggen naast positieve gezondheid en kijken hoe die zich verhouden. Om vervolgens te kijken wat er moet veranderen om het meer aan te laten sluiten bij de hele beweging van positieve gezondheid.
  • Weer een andere keer is het vertrekpunt in een gezondheidscentrum of een netwerk ‘beter samenwerken’. De vraag daarbij is of positieve gezondheid als gemeenschappelijke taal daarbij een rol kan spelen zodat samenwerken niet een doel op zich is maar juist een middel om te komen tot een gezamenlijke missie van veerkrachtige burgers die meedoen in de samenleving.

Uit al deze voorbeelden komt naar voren dat gezond centraal stellen niet zomaar ‘een dingetje’ is. Anders denken vertalen naar anders doen, betekent vooral ook ‘practice what you preach’ door de gehele organisatie heen. Het gaat verder dan een veranderproces dat ingezet wordt als schakel tussen plan en uitvoering. Het gaat over de interactie tussen mensen en systemen; het benoemen van een gedroomde toekomst, het zetten van stappen in die richting, experimenteren, reflecteren en leren.

Er is nog geen blauwdruk van hoe er in het nieuwe denkkader gewerkt moet worden. Dat is spannend en leuk maar vraagt veel van ons allemaal! Samen dromen over die toekomst en op pad gaan is wat ons te doen staat. Velen zijn al onderweg en ik heb het voorrecht om stukjes mee te reizen.

Mochten jullie meer willen weten over wat ik meemaak op die reis en reisbestemmingen, kom dan naar de workshop

‘Een kijkje in de keuken van’ op 13 juni 2017 in Boxmeer en laat je inspireren!

 

Visit Us On TwitterVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram