Onze veranderende samenleving heeft een andere kijk op gezondheid en zorg nodig. Gezondheidswetenschapper Chantal Walg legt uit hoe we alleen met een radicaal andere benadering van gezondheid een gezonde samenleving kunnen creëren.

Langzamerhand zijn we opgeschoven naar een samenleving waarin de medische maakbaarheid centraal is komen te staan. Onze maatschappij is in de eerste plaats gericht op het voorkomen en herstellen van individuele ziekten, in plaats van op het gezond houden van de samenleving als geheel. Het zogenaamde biomedische model, dat nog steeds grotendeels ten grondslag ligt aan de gezondheidszorg, gaat uit van tekorten, van kwalen en ziekten. Hierbij worden problemen in afzonderlijke onderdelen aangepakt, oorzaak-gevolgrelaties van ziekten staan centraal.
De huidige problemen van onze samenleving zijn echter complexer dan vanuit wordt gegaan in het biomedisch model. Dit omdat de mens vaak meer dan één ziekte heeft, die ziekten vaak ook nog chronisch zijn en de oorzaken niet eenduidig zijn. Corona laat die complexiteit duidelijk zien. We worden niet gezonder door alleen onze focus op ziekte te houden, want gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte. Het gezond houden van een samenleving vraagt om een andere aanpak, een die de mens in zijn geheel en in zijn context ziet. Daarvoor moeten we eerst zelf inzicht krijgen in alles wat van invloed is op gezond zijn en gezond blijven, om vervolgens de regie te kunnen pakken en verantwoordelijkheid te voelen en te nemen voor onze eigen en onze gezamenlijke gezondheid.

Het hele artikel lees je via deze link.

Visit Us On TwitterVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram