Getrouwd, gereisd en geschreven

Getrouwd

Ondanks de hobbels die ook ik op mijn pad heb gekend, ben ik blijven geloven in de liefde.
En wie had verwacht dat ik nog een keer zou trouwen. Ik niet! En toch is dat wat ik eind juni heb gedaan. Aangemoedigd door onze kinderen die getuige waren op een onvergetelijke dag, een dag waarop we de liefde hebben gedeeld en gevierd met veel lieve mensen.

Gereisd

In mijn blog heb je kunnen lezen dat de reis naar Madagaskar niet alleen persoonlijk, maar ook op een
andere manier heeft bijgedragen aan mijn anders denken en anders doen over

de zorg. In mijn inspiratiesessies van het afgelopen jaar heb ik het reizen en de betekenis van het reizen voor het veranderen in de zorg, verwerkt. Veranderen vraagt ook om het verbeelden van waar je staat en waar je naar toe wilt. Het is erg mooi om te ervaren hoe ook anderen de beelden tijdens de sessies ieder op een eigen wijze interpreteren.

Deze baobabs ook wel apenbroodbomen genoemd, komen voor op Madagaskar. De bomen worden erg oud. Hebben blad van december tot april, en daarna lijkt het alsof ze op de kop staan, met hun wortels de lucht in. Dat geeft een hele andere kijk op de boom. Daarnaast slaat de boom water op in de dikke stam tijdens het natte seizoen, om zo in het droge seizoen te kunnen overleven. Deze bomen beschikken dus over een enorm aanpassingsvermogen. Wat mij betreft staan ze symbool voor de andere kijk op gezondheid en zorg waar de mens en zijn/haar behoeften centraal moeten komen te staan, zodat er maatwerk kan worden geleverd en daarmee de regie en het aanpassingsvermogen worden ondersteund.

Geschreven

Mijn voornemen voor het afgelopen jaar was om ‘mijn vervolg’ op Gezond centraal verder af te schrijven. Om daar de rust en de ruimte voor te pakken en ook een aantal andere ideeën echt door te ontwikkelen, uit te proberen en verder te brengen. Dat is deels gelukt, maar het blijft een dynamisch proces dat schrijven. Heb in ieder geval een artikel geschreven voor het blad ‘Bijblijven’. Bijblijven is een praktisch nascholingstijdschrift voor de huisarts. In themanummer 8 alles over Positieve Gezondheid. Met aandacht voor enthousiaste én kritische visies op het gedachtegoed.

Samenvatting mijn artikel in Bijblijven:

Een andere kijk op gezondheid en zorg is nodig in een samenleving die aan het veranderen is. Naast transities (structuurveranderingen) zijn er vooral ook transformaties oftewel cultuurveranderingen nodig. Denken vanuit de bedoeling, gezondheid en perspectieven horen daar bij. Positieve Gezondheid is een belangrijke katalysator om die beweging verder te brengen mits het als vertrekpunt wordt genomen en er op verschillende manier aan gewerkt kan worden. Niet alleen moet er in het heden gehandeld worden als mensen ziek zijn door cure en care, tegelijkertijd moet er aandacht zijn voor het creëren van een gezonde basis ofwel core. Preventie kan water naar de zee dragen betekenen wanneer niet de andere dimensies van Positieve Gezondheid in beeld zijn en betrokken worden, zoals naast lichaamsfuncties bijvoorbeeld ook meedoen en/of dagelijks functioneren. Juist die samenhang in handelingsmogelijkheden is nodig om de gezondheidsverschillen die er nog steeds zijn, te verkleinen. Het nieuwe begrip core wordt hier geïntroduceerd om te komen tot echte gezondheidszorg. We moeten tot de kern van de zaak komen oftewel heel de mens zien in haar/zijn context binnen de gezondheidszorg en niet alleen symptomen bestrijden.

Mocht je het gehele artikel willen lezen, stuur me dan mail. Chantal@andersgezond.nu

Introductie nieuwe term CORE

Naast preventie, cure en care, heb ik CORE geïntroduceerd als nieuwe term. Het is bedoeld om het handelen van professionals een naam te geven wanneer zij een breed en ander gesprek hebben gevoerd en daar iets uitkomt waar men niet met cure, care, preventie of promotie op kan antwoorden, maar die zeker bijdragen aan het creëren van een gezonde basis. Dat kan zijn buurtbemiddeling bij een burenruzie, het deelnemen aan welzijnsactiviteiten, maar ook schuldhulpverleningstrajecten.

Een andere kijk op gezondheid en zorg: vraagt binnen de gezondheidszorg om een nieuwe term voor handelingsperspectieven voortkomend uit de andere gesprekken die gevoerd worden.

Op deze manier krijgen de handelingsperspectieven een serieuze plek binnen de gezondheidszorg. De term draagt tevens bij aan de verbinding tussen persoonsgerichte en publieke ondersteuning en zorg.

Creatieve tools

Allerlei creatieve tools die het ‘anders doen’ moeten stimuleren

8000 mensen opgeschud

Voor tijdens mijn sessies of bij de begeleiding van processen heb ik allerlei concepten en tools ontwikkeld. Als creatieve beeld- en conceptdenker ben ik graag bezig met het stimuleren van zowel de rechter als de linker hersenhelft en het versimpelen van complexe zaken. En aangezien cultuur veranderen op verschillende niveaus plaats vindt, volstaat het niet door alleen te focussen op kennis en vaardigheden.

Zo heb ik verschillende tools ontwikkeld; 30 dagen transformatie-challenge, gesprekspot, bewegingskaarten, inspiratie kaarten, een Ja-maar Bingo en ook een stand van zaken Bingo, een quiz, een Anders gezond kleurplaat.

Wil je hier meer over weten, neem dan gerust contact met me op.

Oplossingsgericht werken

Werken vanuit positieve gezondheid de mens en perspectieven betekent niet alleen vertrekken vanuit andere waarden, gebruik makend van andere kennis en vaardigheden, het vraagt ook echt een andere taal. Een taal die ik gevonden heb bij het oplossingsgerichte werken. Wat mij betreft dekt de naam oplossingsgericht niet helemaal de lading, want die suggereert dat professionals met een oplossing moeten komen voor problemen die er zijn. De naam progressiegericht werken, vind ik daarom beter passen. De focus ligt niet (alleen) op hoe problemen of klachten van patiënten kunnen verbeteren, maar ook op hoe kan worden voortgebouwd op sterke kanten en wat er goed gaat in hun leven. Het is een pragmatische stroming – het draait om het vinden van wat voor deze mens op dit moment in deze context werkt. Mensen worden uitgenodigd anders te denken, hun gewenste toekomst te beschrijven, positieve verschillen op te merken en vooruitgang te boeken. Ook waarderend interveniëren als methode is een manier van werken die goed past bij werken vanuit Positieve Gezondheid. In de regio Gooi & Vechtstreek heb ik over beide methoden een sessie gegeven.

4 Progressiegerichte vragen

Waar hoop je op?

Welk verschil zou dat maken?

Wat werkt al in de goede richting?

Wat zou de volgende stap/het volgende signaal zijn?

Emoties

Het geven van sessies vraagt veel van jezelf. Het vraagt meer dan 100% aanwezig zijn. Voor een groep staan maakt kwetsbaar en voelt vaak ook kwetsbaar. Soms ben ik de enige die een sessie geeft voor een uurtje, een dagdeel of een hele dag. Een andere keer ben ik onderdeel van een programma en ben ik spreker na iemand. Vroeger maakte dat me heel erg zenuwachtig, inmiddels is het met die zenuwen veel minder. Toen ik echter onlangs moest vertellen over de andere kijk op gezondheid en zorg, na het verhaal van Jospeh Oubelkas, een bijzonder en emotioneel verhaal van een veerkrachtig mens die ook nog eens fantastisch kan vertellen, was dat wel anders.Gedicht Als gezond de baas is
Het is lang geleden, maar ik was eigenlijk het liefste heel hard weggelopen. Gelukkig kon ik mezelf resetten en heb ik mijn publiek verteld dat ik waarschijnlijk net als hen geraakt was door zijn verhaal, waardoor ik uiteindelijk toch mijn verhaal heb kunnen houden.

Opschudding in volle gang

Mijn werk bestaat vooral uit het bewerken van de grond en het zaaien van  ‘Transformatie’-,‘Positieve Gezondheids- ’’ en ‘Anders denk en doe’-zaadjes. Bij het inspireren, enthousiasmeren en het creatief ontwikkelen daar ligt mijn kracht. Koploper of vernieuwer zijn, betekent soms onzichtbaar werk doen. Dat kan af en toe frustrerend zijn. Tegelijkertijd ben ik trots dat ik mijn bijdrage heb mogen leveren aan heel veel mooie initiatieven die inmiddels bloeien en groeien… Netwerk in de Noordelijke Maasvallei, het IPH, Gezond Limburg, Meppel, Gooi & Vechtstreek, Twente, Wel Flevoland, Hengelo, etc.

Het is ook bijzonder om te merken dat mijn boek ‘Gezond centraal opschudding in de gezondheidszorg’ dat ik 6 jaar geleden geschreven heb, nog steeds gebruikt en besteld wordt. Het is eigenlijk ook actueler dan ooit.

Als gezond de baas is…

Een prachtig gedicht dat Merel Morre in opdracht voor Anders Gezond geschreven heeft! Omdat woorden vaak zo binnenkomen!

Gezonde groet en een fijn 2020 gewenst!

Visit Us On TwitterVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram