Niet altijd de medische oplossing

Alom krijgt arts-onderzoeker Machteld Huber de handen op elkaar voor ‘positieve gezondheid’. Syntein, verantwoordelijk voor ketenzorg in de Noordelijke Maasvallei, timmert al 2,5 jaar aan de weg in de geest van dit veelbelovende concept en kan daarmee eveneens worden beschouwd als pionier. Eén van de pijlers: bied gezondheidszorg in plaats van ziektezorg.

Een patiënt die klaagt over vermoeidheid? Natuurlijk, de huisarts kan gezien de hoge werkdruk in zijn praktijk en de gunstige financiering door verzekeraars kiezen voor de snelle en gemakkelijke oplossing: bloed prikken, omdat er misschien een vitamine B12-tekort is. Maar zou het niet veel beter zijn als de zorgverlener in de gelegenheid werd gesteld tijdens een goed gesprek de achterliggende oorzaak te achterhalen – bijvoorbeeld nachtdiensten of drukke bezigheden als mantelzorger – om uiteindelijk de oplossing in die richting te zoeken?
Een oplossing die vaak helemaal niet medisch-inhoudelijk hoeft te zijn. Chantal Walg kan een boek volschrijven over waarom gezondheid centraal
zou moeten worden gesteld – sterker: ze dééd dat, in de vorm van het werk ‘Gezond centraal’ – maar dit soort voorbeelden maakt in een notendop ook al veel duidelijk.

.

.

Bron: Eerstelijns, mei 2016

Visit Us On TwitterVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram