Vlinder kijkt verdrietig. Bij ziet het meteen. ‘Is er iets?’
‘Ik weet het niet. Ik weet niet wat ik verkeerd doe.’
‘Wat bedoel je?’ vraagt Bij.
‘Mijn… mijn vrienden…,’ stottert Vlinder, ‘ik denk… ik denk dat ik er niet meer bij hoor.’
‘Wat een rotgevoel,’ knikt Bij. ‘Maar, waarom denk je dat?’
‘Ze doen,’ Vlinder zoekt het juiste woord, ‘ze doen ánders tegen mij.’
‘Wat doen ze dan?’ vraagt Bij. Ze vliegt rondjes om Vlinder heen.
‘Ze kijken anders naar me,’ stamelt Vlinder, ‘ze stellen me andere vragen en behandelen me anders. Zoiets is het.’
‘En vind je dat vervelend?’
Vlinder zucht. ‘Nou ja, ze pesten* me. Ze noemen me een watje.’
Bij trekt een verontwaardigd gezicht. ‘Dat is niet leuk.’
‘Bleef alles maar altijd hetzelfde,’ verzucht Vlinder.
‘Hmmm,’ denkt Bij hardop. ‘Ik weet niet. Waarom zou je willen dat alles hetzelfde bleef?’
‘Ik wil zo graag gewoon nog even rups zijn. Dat was pas fijn.’
Bij glimlacht. ‘Dat snap ik. Iedereen wil wel weer jong zijn. Maar het leven gaat door en alles verandert voortdurend. Niets blijft hetzelfde.’
‘Vertel mij wat,’ zegt Vlinder beteuterd.
‘Inderdaad, jij bent ook veranderd! Jij bent misschien wel het allermeest veranderd van ons allemaal. Jij hebt vleugels gekregen…’
‘…om te vliegen!’ Vlinder maakt de zin van Bij af. ‘Misschien is het inderdaad tijd dat ik ga vliegen.
Ik ben geen rups meer en al helemaal geen watje!’
Bij kijkt trots. ‘Goed zo, Vlinder! Het is tijd om je vleugels uit te slaan en de wijde wereld in te gaan.
De hoogste tijd voor de reis van jouw leven!’

*Pesten versus plagen. Gaat iemand over je grens heen? En stopt diegene niet wanneer je jouw grens duidelijk aangeeft? Dan is dat pesten. Plagen voelt heel anders – voor alle partijen. Dan kun je samen om een grap lachen en stopt de ander wanneer je een grens aangeeft. Plagen wordt vaak gezellig bedoeld.

!
Wist je dat alles voortdurend verandert? Veranderingen horen bij ons leven. Als je ouder wordt, kan en mag je misschien meer, maar móet je ook meer. Grappig eigenlijk: als je een kind bent, wil je graag ouder zijn, maar als je ouder bent, wil je juist weer jong zijn!

Wat is er veranderd in jouw leven?
Denk jij weleens terug aan vroeger?
Hoe ga jij om met veranderingen?
Wie of wat heb jij nodig om goed met veranderingen om te kunnen gaan?

In je leven krijg je te maken met fijne en vervelende veranderingen. Zo kan het heel fijn zijn om een broertje of zusje te krijgen, naar de middelbare school te gaan of voor de eerste keer verliefd te worden, maar heel vervelend wanneer je huisdier doodgaat, je ouders gaan scheiden of iemand die je lief vindt ziek wordt. Aan sommige dingen kun je zelf iets doen, aan andere dingen niet. Verandering is dus niet altijd gemakkelijk, maar kan ook de mogelijkheid bieden om te groeien. We willen vaak zelf wel veranderen, maar niet veranderd worden. Veranderingen roepen vaak veel vragen, emoties en gevoelens op. Als je er behoefte aan hebt, praat er dan over met mensen die je vertrouwt.

(Omgaan met verandering)

Visit Us On TwitterVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram